จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี กลุ่มบริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จำกัด

จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี กลุ่มบริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จำกัด

กลุ่มบริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จำกัด ได้ดำเนินการก่อตั้งและประกอบกิจการครบรอบ 10 ปี จึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระที่สำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคุณมานพ พุ่มจันทร์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี โดยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน