กิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนคลองลำเจียก เพื่อบริจาคและส่งมอบสมาร์ททีวี 50 นิ้ว

วันที่ 15 มีนาคม 2564 จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี กลุ่มบริษัท ทูเอเอ็ม คอนเน็คชั่น จำกัด