COMFOSOLE TECHNOLOGY

 แผ่นรองเท้า ดีไซน์เรียบง่ายรองรับรูปเท้า
เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพดูแลเท้า ให้ All-Day-Comfort 
สำหรับกิจกรรม วิ่ง เดิน ยืน