รู้หรือไม่ รองเท้าวิ่ง มีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหร่?

รู้หรือไม่ รองเท้าวิ่ง มีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหร่?