#เท้าแบน ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง?

#เท้าแบน ก่อให้เกิดปัญหาอะไรบ้าง?